Schiphol Group doet diesel in de ban3 min leestijd

Vind je weg op Schiphol met Google

Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.

Met onder andere de klimaatdoelen in het achterhoofd wil de Schiphol Group verder verduurzamen waar dit mogelijk is. Dat vliegtuigen niet zomaar CO2-neutraal zullen gaan vliegen is te begrijpen, maar bij verschillende randdiensten kan dit doel makkelijker behaald worden. Daarom gaat de Schiphol Group in 2019 verder investeren in verduurzaming van onder andere apparatuur die aangedreven wordt door diesel. Deze gaat men vervangen door elektrische apparatuur.

Actieplan ‘Slim en Duurzaam’

In oktober 2018 heeft de luchtvaartsector een actieplan opgesteld. Dit plan is destijds overhandigt aan Minister vVn Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. In het plan ‘Slim en Duurzaam’ hebben een twintigtal transportorganisaties en ook kennisinstellingen een aantal doelen opgesteld om de luchtvaart versneld te verduurzamen. Hoofddoel is om de CO2uitstoot in 2030 in Nederland met 35% te verminderen.  Om dit doel te behalen zijn er een zevental thema’s opgesteld die hiervoor zouden moeten zorgen. Het betreft hier de volgende thema’s, die terug te vinden zijn in actieplan ‘Slim en Duurzaam:

 • Inzet van duurzame brandstof,
 • Vlootvernieuwing,
 • Betere vliegroutes en procedures,
 • Stimuleren van schonere vliegtuigen middels luchthavengelden,
 • Emissieloze luchthavens,
 • Inzet internationale trein en andere duurzamere vervoersmiddelen op korte afstand,
 • Een snelle en efficiënte reis van en naar het vliegveld.

Schiphol Group doet diesel in de ban

Wat doet de Schiphol Group?

De Schiphol Group exploiteert verschillende luchthavens in Nederland, namelijk:

 • Amsterdam Airport Schiphol,
 • Rotterdam The Hague Airport,
 • Lelystad Airport,
 • Eindhoven Airport (51% aandelen).

De Group zorgt er op allerlei manieren voor dat de boel op deze luchthavens draait. Een van de zaken is het verduurzamen van de luchthavens. Hiermee worden de luchthavens ‘emissieloos’. Om dit te bereiken moet er niet alleen het een en ander op bijvoorbeeld het kantoor gebeuren, maar ook op de grond.

In de komende tijd zullen de diesel GPU’s (Ground Power Units) dan ook worden vervangen door elektrische varianten. Vliegtuigen die niet aan de terminal staan worden middels de GPU’s voorzien van stroom en zo afgehandeld. In de afgelopen tijd heeft de Schiphol Group samen met Nissan en ITW GSE samengewerkt om tot een goede E-GPU (Electric Ground Power Unit) te komen. Een aantal van deze elektrisch gedreven grondmateriaal is aanwezig op de verschillende luchthavens. Hier zijn ze getest en gebleken is dat het prima werkt als vervanger.

https://nieuws.schiphol.nl/elektriciteit-in-plaats-van-diesel-voor-vliegtuigen-op-luchthavens-royal-schiphol-group/
E-GPU in Eindhoven

Duurzamer

Op dit moment staan er op de luchthavens die worden beheerd door de Schiphol Group dus nog diesel aangedreven GPU’s. Deze worden in de nabije toekomst vervangen door de elektrisch aangedreven GPU’s. Hiermee gaat de koolstofdioxide-uitstoot met 90% omlaag. Daarnaast wordt er ook stikstofgas uitgestoten. Dit zal met 95% omlaag gaan.

De elektrische GPU’s kunnen worden opgeladen met bijvoorbeeld de stroom die wordt opgewerkt door windmolens. Op dit moment draait Schiphol namelijk al geheel op door wind opgewekte stroom.

Op dit moment werkt de Schiphol Group al met elektrische bussen, vliegtuigtrappen aangedreven door zonnestroom en elektrische pushback trucks. Met het uitvoeren van de diesel Ground Power Units gaat de Schiphol Group dus nog een stap verder in de richting van een duurzamere luchthaven.

Beeldmateriaal: Schiphol Group

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *