Bijmengverplichting voor vliegtuigbrandstof versneld in de EU ingevoerd?

Bijmengverplichting voor vliegtuigbrandstof versneld in de EU ingevoerd?

Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.

Al jaren wordt er geïnvesteerd in een meer duurzame luchtvaart. Zo is KLM samen met de TU Delft en Airbus een nieuw type vliegtuig aan het ontwerpen. Ook wordt er door verschillende maatschappijen op duurzame kerosine gevlogen en zijn er zelfs al kleine elektrische vliegtuigjes. Hoe dan ook er is nog een lange weg te gaan wil de luchtvaart nog duurzamer zijn. Om dit proces te versnellen wil de groep ‘Clean Skies for Tomorrow (CST) dat de Europese Commissie een bijmengverplichting invoert voor vliegtuigbrandstof om zo de luchtvaart te verduurzamen.

Clean Skies for Tomorrow

De CST, Clean Skies for Tomorrow is een samenwerking tussen verschillende partijen betrokken bij de luchtvaart. Deze samenwerking is een onderdeel van het World Economic Forum en deze groep van verschillende partijen heeft als doel om duurzame oplossingen te ontwikkelen die ervoor moeten zorgen dat de luchtvaart in 2050 CO2-neutraal is. Naast verschillende buitenlandse partijen zijn er ook tal van Nederlandse partijen aangesloten bij de CST. Het betreft onder andere KLM, Shell en de Royal Schiphol Group. Enkele grote buitenlandse partijen zijn onder andere The Boeing Company en Airbus Group, maar bijvoorbeeld ook Heathrow Airport.

Bijmengverplichting voor vliegtuigbrandstof versneld in de EU ingevoerd?
Bijmengverplichting voor vliegtuigbrandstof versneld in de EU ingevoerd?
Bron: Clean Skies for Tommorow

Bijmengverplichting

Om de luchtvaart in 2050 CO2-neutraal te krijgen, zijn er door het World Economic Forum in samenwerking met Energy Transitions Commission zeven pijlers benoemd om dit te behalen. Deze pijlers zijn genoteerd in de ‘Joint Policy Proposal to Accelerate the Deployment of Sustainable Aviation Fuels in Europe’. Het World Economic Forum heeft ze pijlers als volgt omschreven:

  1. Een lange termijn beleidskader dat de productie en consumptie van duurzame vliegtuigbrandstof stimuleert.
  2. Ondersteun de ontwikkeling van radicaal nieuwe vliegtuigsystemen, zoals vliegen op elektriciteit en waterstof.
  3. Vergroot de efficiëntie door te zorgen voor een Single European Sky.
  4. Stimuleer vlootvernieuwing, bijvoorbeeld met financiële prikkels.
  5. Handhaaf het CO2-beprijzingsbeleid en versterk dat na de COVID-19 crisis.
  6. Ondersteun de invoering van CORSIA.
  7. Zet de diplomatieke inspanningen voort om te komen tot CO2-neutraliteit van de wereldwijde luchtvaart.

De Single European Sky is een project dat als doel heeft de versnipperingen van het Europese luchtruim op te heffen. Hierdoor zouden onder andere de veiligheid, efficiëntie en capaciteit voor de luchtvaart verhoogd worden. Dit leidt er in de praktijk toe dat er bijvoorbeeld minder ‘omgevlogen’ zal worden. Dit draagt natuurlijk sterk bij aan de duurzaamheidsdoelen van de World Economic Forum.

Op dit moment wil de CST dat de bijmengverplichting sneller door de Europese Commissie wordt aangekondigd en ingevoerd. Deze bijmengverplichting van vliegtuigbrandstof zou een prikkel zijn om de productie van duurzame vliegtuigbrandstof op te schalen.

Niet later dan 2025

CST heeft dus de wens uitgesproken dat de Europese Commissie volgend jaar de bijmengverplichting voor vliegtuigbrandstof aankondigt. Daarna zou de bijmengverplichting van duurzame vliegtuigbrandstoffen niet later dan 2025 ingevoerd moeten zijn. Het streven is hierna dat de hoeveelheid bijmengde vliegtuigbrandstof elk jaar toe neemt tot aan 2050.

De CST stelt dat als de vraag naar duurzame vliegtuigbrandstof vergroot er meer bedrijven op in zullen spelen om dit te ontwikkelen. Beleid en investeringen dragen hieraan bij en kunnen ervoor zorgen dat de luchtvaart sneller verduurzaamd dan op dit moment het geval is, aldus Roel Hellemons, CEO van Eindhoven Airport.

Dick Benschop, CEO van de Royal Schiphol Group stelt het volgende:

Ons doel is CO2-neutrale luchtvaart in 2050. Innovatie is de manier om die ambitie te realiseren. Duurzame vliegtuigbrandstof is een bewezen technologie en het is nodig de productie daarvan op te schalen. Dat kan door een Europese bijmengverplichting. Zo’n bijmengverplichting is een goed voorbeeld van beleid dat investeringen en innovatie aanjaagt.

Bron: Royal Schiphol Group & Eindhoven Airport

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *