Zorgt luchtvaartnota voor stillere en schonere luchtvaart?4 min leestijd

Zorgt luchtvaartnota voor stillere en schonere luchtvaart?

Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.

Ook al ligt het grootste gedeelte van het vliegverkeer al lange tijd plat, er moet ook gekeken worden naar de toekomst. Hoe komt de luchtvaart er bijvoorbeeld over 10 jaar uit te zien? Is er ongerepte groei of zijn er beperkingen aan de groei? En zorgt de luchtvaartnota uiteindelijk voor stillere en schonere luchtvaart in Nederland? Al deze kwesties worden vastgelegd in de luchtvaartnota 2020-2050. De ministerraad heeft ingestemd met de nieuwe luchtvaartnota en deze zal nu tot uitvoering komen.

Doel luchtvaartnota

De komende dertig jaar zal de luchtvaart waarschijnlijk veel veranderen. Althans dat is mede het doel van de luchtvaartnota 2020-2050. Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat de luchtvaart veilig moet zijn. Het kabinet wil daarbij inzetten op een sterk netwerk met rechtstreekse verbindingen naar allerlei wereldwijde bestemmingen. Een belangrijk punt in de nota is toch wel hinder en milieu. De komende 30 jaar kan de luchtvaart alleen groeien als de hinder voor de omgeving verlaagt en als ook het milieu er niet op achteruit gaat, maar juist vooruitgaat. Een van de opvallende zaken in de luchtvaartnota is dat het niet vanzelfsprekend is dat de luchtvaart groeit. Groei moet verdiend worden. In de luchtvaartnota komt dan ook duidelijk naar voren dat groei alleen verdiend kan worden als de luchtvaart verbeteringen laat zien rondom de thema’s hinderbeperking (stillere luchtvaart) en verduurzaming (schonere luchtvaart).

De luchtvaart maakt vanwege de COVID-pandemie een inktzwarte periode door. We doen er in deze tijd alles aan om ook deze sector te ondersteunen en zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. We gaan ervan uit dat de luchtvaart weer zal opveren en dat we – zodra het weer kan – graag weer het vliegtuig pakken voor werk, familiebezoek en vakantie. Met de Luchtvaarnota hebben we nu een basis voor de verdere toekomst. We bieden de luchtvaarsector, de omwonenden en de mensen die vliegen perspectief als de situatie weer normaal wordt. We brengen de verschillende belangen in balans, kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, aldus Minister Van Nieuwenhuizen

Economie

Het mag duidelijk zijn dat het huidige kabinet veel waarde hecht aan de luchtvaart. Verschillende ministers, maar ook economen, hebben aangegeven dat de luchtvaart voor Nederland belangrijk is. Schiphol is een knooppunt van mensen, investeringen, kennis en handel. In Nederland verdienen veel mensen hun geld door de luchtvaart bij Schiphol en andere luchthavens in Nederland. Ook voor het internationale netwerk is Schiphol een belangrijke speler.  Hierin wil het kabinet meer aansturen door namelijk te kijken naar economisch belangrijke routes. Wat levert wel iets op en wat dus niet.

Zorgt luchtvaartnota voor stillere en schonere luchtvaart?
Directe werkgelegenheid op Schiphol
Bron: Decisio, 2020

Stiller en schoner

Een van de belangrijkste onderdelen uit de luchtvaartnota is het aspect rondom hinder en het milieu. Verschillende politieke partijen willen inzetten op een krimp van onder andere Schiphol, anderen willen dat er goed gekeken wordt naar het milieu en hinder vanuit de luchthaven. Het mag hoe dan ook duidelijk zijn dat groei niet zonder duidelijke afspraken en doelen kan doorgaan. Al jaar en dag hebben omwonende last van het vliegverkeer dat over de verschillende gebieden heen raast. Ook draagt de luchtvaart bij aan de uitstoot van broeikasgassen die niet goed zijn voor het milieu in Nederland en daarbuiten.

Om een stillere luchtvaart mogelijk te maken wordt in de luchtvaartnota gesproken over minder nachtvluchten. Op dit moment is het nog toegestaan om 32.000 nachtvluchten uit te voeren per jaar. Dat moet teruggebracht worden met 20% naar 25.000 nachtvluchten per jaar. Verder wordt er flink ingezet op klimaatneutrale grondoperaties op de luchthavens. Schiphol heeft hierin met partners al verschillende zaken aangepakt. Echter moet binnen 10 jaar alle grondoperaties klimaatneutraal zijn. Het ultieme doel is om in 2050 de CO2-uitstoot gehalveerd te hebben en in 2070 moet de CO2-uitstoot 0 zijn.

Zorgt luchtvaartnota voor stillere en schonere luchtvaart?
Ontwikkeling CO2-uitstoot van vluchten vanuit Nederland en indicatie bij bereiken van doelen.
Bron: Rijksoverheid

Vanaf 2030 moet 14% van de kerosine duurzaam zijn door bijmening van biokerosine os synthetische kerosine. Daarnaast gaat het kabinet meer inzetten op goede en betaalbare internationale treinverbindingen. Deze moeten een goed alternatief zijn voor korte vluchten die juist heel vervuilend zijn.

Uitvoering

Al deze toekomstwensen en afspraken zijn uitvoerig besproken in de Luchtvaartnota 2020-2050. Hierbij zijn veel partijen betrokken geweest. Aan deze luchtvaartnota is een uitvoeringsagenda gekoppeld. Hierstaan staan de acties die de overheid en partners moeten uitvoeren. Deze uitvoeringsagenda is ingedeeld in vier onderdelen;

  • Veilige luchtvaart,
  • Nederland goed verbonden,
  • Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving,
  • Duurzame luchtvaart.

Ook zijn integrale mobiliteitsbenadering en capaciteit & Bestuur en samenwerking toegevoegd. Binnen elk onderdeel zijn verschillende acties genoteerd die opgepakt dienen te worden en uiteindelijk ook uitgevoerd dienen te worden.

De luchtvaartnota, samen met de uitvoeringsagenda, gaan er de komende jaren voor zorgen dat de luchtvaart zal veranderen. Hoe de uitwerking van de inhoud uit de nota uiteindelijk zal verlopen is natuurlijk altijd de vraag. Het kabinet heeft in ieder geval ingezet op ‘slim, duurzaam en veiligheid op één’. Het kabinet zet met deze luchtvaartnota niet alleen in op de economie maar ook op een schonere en stillere luchtvaart in Nederland.

Bron Luchtvaartindetoekomst.nl en Rijksoverheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *