Schiphol krijgt straks flink minder nachtvluchten3 min leestijd

Departures 2 hal op Amsterdam Airport Schiphol (Bron: Ben Koorengevel / Unsplash)

Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.

Het aantal vliegbewegingen op Schiphol is al enige jaren onderwerp van discussie. De nationale luchtaven wil natuurlijk graag groeien, maar daar is niet iedereen het mee eens. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft nu het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol herzien. Dat betekent dat het maximum aantal vliegbewegingen 500.000 per jaar blijft. Het aantal nachtvluchten moet echter flink omlaag.

Luchthavenverkeersbesluit

In 2008 kwam de wens van meerdere partijen om afspraken te maken over de intensiteit van het vliegverkeer op Schiphol. Na een eerste advies is er in de periode 2010-2012 geëxperimenteerd met de uitvoerbaarheid van de nieuwe regels. Vervolgens werd er in de jaren hierna gewerkt aan een aanpassing aan de Wet luchtvaart die de uiteindelijke regels vastlegde.

Het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) Schiphol vat de regels voor baangebruik op de luchthaven samen. Daarin staan bijvoorbeeld afspraken over geluidsoverlast, uitstoot van schadelijke gassen en baangebruik in het algemeen. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze week in een brief aan de Tweede Kamer laten weten nieuwe inzichten toe passen om het LVB.

Geluidsoverlast

Een van de hete hangijzers van Schiphol is de geluidsoverlast die overvliegende vliegtuigen veroorzaken voor de omgeving. Vooral verouderde vliegtuigen zorgden voor flink wat overlast. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Boeing 747, waaronder de vrachtvarianten.

Volgens omwonenden gebruikte de Rijksoverheid een verkeerde methode voor het meten van de geluidsoverlast. In de brief van de Minister blijkt dat er een nieuwe methode is gevonden dat het Nederlandse rekenmodel gaat vervangen. Volgens de Minister is ‘Doc29 (…) gebaseerd op de meest actuele kennis over het modelleren van vliegtuiggeluid’.

Boeing 747 vrachtvliegtuig van KLM Cargo (gevuld met rozen) verlaat de luchthaven van Nairobi (Bron: KLM)
Boeing 747 vrachtvliegtuig van KLM Cargo (gevuld met rozen) verlaat de luchthaven van Nairobi (Bron: KLM)

Nachtvluchten

Het maximum aantal vliegbewegingen wordt al jaren bediscussieerd. Deze is momenteel vastgesteld op ten hoogste 500.000 per jaar. Alhoewel er ook gesproken is over zowel een lager als een hoger cijfer. In de vernieuwde LVB Schiphol komt wordt een maximum van 500.000 vastgelegd. Tegelijkertijd komt er een verdere beperking van het aantal nachtvluchten. Deze gaat omlaag van het huidige maximum van 32.000 naar uiteindelijk 25.000. Dat is een afname van ruim 20%. De afbouw moet stapsgewijs gebeuren, het eerste streven is naar 29.000 nachtvluchten per jaar.

Herstel

Het maximum aantal vliegbewegingen op Schiphol heeft een in eerste instantie, onbedoelde connotatie gekregen. Is de brief die de Minster naar de Tweede Kamer stuurde wordt dit aantal namelijk ook genoemd in relatie tot het herstel van de luchtvaart na de Coronacrisis.

De Minister stelt namelijk dat:

In het LVB is tevens een artikel opgenomen dat de mogelijkheid biedt om na de huidige sterke terugval van het aantal vliegtuigbewegingen door de COVID-19 pandemie, binnen de strikte internationale regels, zoveel mogelijk op een beheerste manier terug te keren naar de maximale capaciteit van 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar.

CEO Dick Benschop van Schiphol:

Het LVB komt op een bijzonder moment, midden in de coronacrisis die de hele samenleving en ook de luchtvaart hard raken. Voor de luchtvaart voorzien wij een periode van gecontroleerd herstel van het netwerk dat ons land verbindt met de grote economische centra in de wereld. Dat herstel gaat hand in hand met het verbeteren van de leefomgeving en verduurzaming van de luchtvaart.

Wil je meer nieuws lezen over Schiphol? Hier vind je een overzicht van al het nieuws over onze nationale luchthaven. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *