Toch verdere groei voor Schiphol Airport?4 min leestijd

Toch verdere groei voor Schiphol Airport?

Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.

Is er dan toch goed nieuws voor Schiphol Airport en de luchtvaartmaatschappijen? De NOS maakte afgelopen zondag bekend dat in het te presenteren milieueffectrapport (MER) wellicht andere cijfers staan dan misschien verwacht en gehoopt werden. Aanstaande donderdag wordt de MER, die eigenlijk twee jaar geleden al af had moeten zijn, gepresenteerd door Schiphol.

Omgeving

Schiphol Airport is al jaren bezig het milieueffectrapport op te stellen. Maar doordat er telkens nieuwe discussies ontstaan, of er fouten in berekeningen zouden zitten, is het telkens uitgesteld. De omwonenden van Schiphol en milieubewegingen hebben voornamelijk veel kritiek op de plannen om verder te groeien. Zij willen dat er geen uitbreiding meer komt of zelfs een krimp gaat ontstaan op het aantal uit te voeren vluchten. Omwonenden van bijvoorbeeld de gemeentes Aalsmeer en Zwanenburg ervaren nu erg veel geluidsoverlast. Daarnaast zijn de plannen van het kabinet dat de CO2-uitstaat drastisch omlaag moet. Maar gaat dat lukken met de prognoses uit het milieueffectrapport?

Toch verdere groei voor Schiphol Airport?
Zwanenburgbaan

Het nieuwe milieueffectrapport

Schiphol moet voor de periode 2020-2030 nieuwe afspraken maken over de toekomst van de groei. Hierbij wordt het MER gebruikt als uitgangspunt, maar heeft ook de omgevingsraad nog inspraak. In de omgevingsraad zitten de volgende partijen:

  • Bedrijfsleven,
  • Omwonenden,
  • Overheden,
  • Luchtvaartsector,
  • Milieuorganisaties.

Zij moeten het dus eens zijn met de te presenteren MER van aanstaande donderdag, alvorens er iets zal veranderen. Echter heeft de Omgevingsraad Schiphol als doel het advies voor de kerst af te hebben en dit naar Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur & Waterstaat, te sturen.

Maar wat zegt de concept-MER dan? Schiphol heeft nieuwe berekeningen gemaakt, waaruit zou blijken dat de beschikbare milieuruimte op Schiphol voldoende is om nog verder te kunnen groeien. Het aantal vluchten kan stijgen tot 560.000 vluchten per jaar. Dat is een groei van 60.000 vluchten per jaar ten opzichte van het huidige vliegplafond. Om tot deze nieuwe grens te komen hebben de opstellers naar een aantal factoren gekeken. De belangrijkste voor de nieuwe norm is de geluidshinder. Sinds 2004 zijn vliegtuigen veel stiller geworden. Bedenk namelijk dat 747’s hebben plaatsgemaakt voor zuinigere en stillere 787’s en A350’s.

In het MER staat aangegeven dat de helft van die geluidsruimte, die ontstaan is, gebruikt mag worden voor groei. Op deze manier komen ze uit op 60.000 extra vluchten.

Echter is het niet veilig genoeg om die 60.000 extra vluchten uit te voeren op Schiphol Airport. De luchtverkeersleiding kan dit namelijk niet veilig afhandelen. Daarom zal er worden uitgegaan van 40.000 extra vliegbewegingen, bovenop de huidige 500.000 vliegbewegingen.

Complex

Dat de situatie rondom Schiphol complex is, is natuurlijk erg duidelijk. Naast het feit dat de luchtverkeersleiding het niet aan kan, zijn er ook andere factoren waarmee in het plan rekening gehouden moet worden. Zo is het luchtruim boven Nederland aardig vol met de huidige vliegroutes. Niet alleen vanwege de vluchten naar Schiphol, maar ook vluchten naar de andere Nederlandse luchthavens. Men zou dit kunnen verbeteren, maar dit staat pas gepland voor 2023.

De tweede factor is dat de start- en landingsbanen dicht en haaks op elkaar liggen, waardoor ook niet gemakkelijk ruimte gecreëerd kan worden. Als derde is dan ook nog de ‘vierde-baanregel’ die aangepast dient te worden. Deze regel houdt in dat men vooral gebruik maakt van de Kaagbaan en de Polderbaan, dit om omwonende zoveel mogelijk te ontzien van het geluid. Als het niet anders gaat zou er een derde baan gebruikt mogen worden als start- en landingsbaan. Om de 40.000 extra vluchten per jaar te behalen moet ook een vierde baan in gebruik genomen worden. Dit zorgt er dan voor dat er ongeveer 80 start- en landingen per dag extra afgehandeld kunnen worden. Dat betekent dus wel dat de vierde-baanregel verruimt moet worden. Dit zal consequenties hebben voor omwonenden in Uithoorn, Aalsmeer en Zwanenburg.

Toch verdere groei voor Schiphol Airport?
Landingsbanen Schiphol, maximaal 3 in gebruik. Voor groei van Schiphol zouden er zo nu en dan ook 4 tegelijk in gebruik moeten zijn.

Conclusie

Met alle factoren zal Schiphol wederom rekening houden. Al zal het niet voor iedereen goed uitvallen. Donderdag zullen we meer weten over het milieueffectplan van Schiphol. Hierna zullen Schiphol samen met de overige leden uit de Omgevingsraad verder gaan bekijken wat mogelijk is en wat niet.

Het bedrijfsleven en bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen zullen blij zijn met deze getallen. Er kan in de toekomst dan zeker nog groei zijn. Wat uiteindelijk ook alleen maar goed is voor de economie van ons land. Gemeenten, omwonenden en milieuorganisaties staan waarschijnlijk minder te springen, maar dat zal wellicht ook nooit veranderen. Ook niet pas na 2030. Samen zullen alle partijen eruit moeten komen om een zo goed mogelijk plan te ontwerpen. De tijd gaat het uitwijzen.

Bron: NOS, Schiphol Airport

Beeldmateriaal: Schiphol Airport, Luchtverkeersleiding Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *