Luchthaven hotels en Schiphol zetten in op duurzame busverbinding

Vertrek 2 te Schiphol (Bron: Unsplash / Ben Koorengevel)

Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.

De Schiphol Group investeert al vele jaren in de verduurzaming van de luchthaven. Zo zijn er in het verleden ook al verschillende testen uitgevoerd om te kijken of bepaalde apparatuur verduurzaamd kon worden. Zo zijn de bussen die tussen de gates en de vliegtuigen rijden elektrisch en zijn er testen met elektrisch taxiën. De Schiphol Group zet nu op verdere verduurzaming rondom de luchthaven in. Zo gaan de Schiphol Group en de omliggende luchthaven hotels samen inzetten op een verbinding met een duurzame bus.

Ambitie

De Schiphol Group heeft een duurzame ambitie. In 2050 wil de luchthaven klimaatneutraal zijn. Belangrijke onderdelen daarvoor zijn duurzaam taxiën, vliegen op duurzame brandstof of zelfs elektrisch vliegen. De luchthaven heeft al flink ingezet op de duurzame droom. Zo beschikt het al over zonne- en windenergie. Ook de nieuwe pier die momenteel gebouwd wordt bij Schiphol moet duurzaam gebouwd worden. Echter om geheel klimaatneutraal te worden moet er nog heel wat gebeuren. Zo lang vliegtuigen nog steeds op kerosine vliegen zijn er nog veel stappen te maken.

Duurzame busverbinding

Om de luchtkwaliteit in de omgeving te verbeteren moet er dus zo min mogelijk vervuilende uitstoot zijn. Op dit moment zijn er tal van shuttles die naar alle luchthaven hotels rijden. De meesten rijden op diesel en zijn dus niet duurzaam. Om dit veranderen zijn de Schiphol Group, KHN Haarlemmermeer en gemeente Haarlemmermeer een samenwerking gestart. Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat er een elektrische shuttlebus komt die de luchthaven hotels en Schiphol met elkaar verbinden, maar dan duurzaam.

De drie partijen hebben een intentieverklaring getekend. Hierin zijn verschillende afspraken gemaakt, waaronder een afspraak die ingaat op de realisatie van het uitstootvrije luchthaven hotel shuttlebus systeem. Dit systeem moet in 2024 operationeel zijn.

Luchthaven hotels en Schiphol Group zetten in op duurzame busverbinding
De ondertekening door de drie partijen.

Besparing

Wanneer in 2024 de duurzame busverbinding tussen de luchthaven hotels en Schiphol actief is, moet dit heel wat uitstoot besparen. Men verwacht dat er dagelijks zo’n 10.000 kilometer minder gereden wordt met dieselbussen. Dat zorgt voor een besparing van 1.900 ton CO2 per jaar. Ter vergelijking: 1 passagier stoot ongeveer 1 ton CO2 uit bij 4x een retour Amsterdam naar London. Ook verbruikt een gemiddeld huishouden zo’n 5 ton CO2 per jaar (3.000 kWh elektriciteit en 1.500 m3 gas).

Met dit nieuwe systeem is Schiphol de eerste luchthaven met zo’n systeem. Hierdoor zijn straks dus alle luchthaven hotels met Schiphol op een duurzame (bus) manier met elkaar verbonden. Dit moet uiteindelijk niet alleen zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot, maar ook voor een verbetering van de dienstverlening. Door de betere samenwerking zal er ook een vermindering van het aantal busbewegingen zijn, hierdoor kan een betere verkeerdoorstroming ontstaan.

Bron Schiphol Group

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *