Staatssteun KLM: wat gebeurt er met de 4 miljard?5 min leestijd

Wat gebeurt er met de vliegtuigen nu je niet kunt vliegen

Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.

De Coronacrisis treft de Nederlandse economie hard. Ook de luchtvaart krijgt flinke klappen. Dat was voor KLM reden om de staat om hulp te vragen. Die staatssteun is inmiddels toegezegd: KLM krijgt 2 tot 4 miljard euro aan garantstellingen en leningen. Daarbij zijn tevens een aantal voorwaarden gesteld. Zo moeten er onder meer kosten bespaard worden op de salarissen van bijvoorbeeld de top. Maar wat gaat KLM doen met al dat geld?

Rekeningen betalen

Waarom heeft KLM eigenlijk al dat geld nodig, vraag je jezelf misschien af? Door de Coronacrisis zet KLM momenteel minder dan 10% van de beschikbare capaciteit aan stoelen in naar een beperkt aantal bestemmingen. Dat betekent dat een heel groot deel van de vloot stilstaat. Omdat er nog maar zo weinig vluchten uitgevoerd worden komt er veel minder omzet binnen dan normaal. Terwijl veel kosten wel gewoon doorlopen. Denk aan onderhoud van de vliegtuigen en de loonkosten van het personeel van KLM. Natuurlijk heeft de Nederlandse nationale airline wel geld apart staan om dit een tijdje te kunnen betalen. Maar het gaat hard met vele miljoenen die nodig zijn.

KLM denkt met het geld dat nu nog binnenkomt en de financiële buffer nog wel een paar maanden voorruit te kunnen. Toch zal men nog dit jaar geld tekort komen en dan kan het snel de verkeerde kant opgaan met het bedrijf als de rekeningen niet meer voldaan kunnen worden. De airline zet nu dus al acties in om geld te kunnen besparen. Zo wordt bijvoorbeeld afscheid genomen van tijdelijk ingehuurde krachten. Ook worden verouderde toestellen uitgefaseerd.

Investeringen in de nieuwste technieken zullen waarschijnlijk tijdelijk stilgelegd moeten worden (Bron foto: KLM)
Investeringen in de nieuwste technieken zullen waarschijnlijk tijdelijk stilgelegd moeten worden (Bron foto: KLM)

Loonkosten

Een van de grootste kostenposten voor airlines zijn het onderhoud en brandstof van de toestellen. Maar ook de loonkosten van de vele duizenden benodigde medewerkers is flink. De Nederlandse overheid is er niet bij gebaat dat straks 30.000 medewerkers van KLM op straat staan. Bovendien is de indirecte werkgelegenheid zo’n 3 tot 4 keer zo groot. Aanleverende bedrijven en Schiphol zullen dit zeker ook gaan merken. Bovendien vallen waardevolle (directe) vliegverbindingen met de gehele wereld weg waarvan niet zeker is dat deze opgevuld worden door andere buitenlandse maatschappijen.

Het is in ieder geval zeker dat een groot deel van het geld gebruikt zal worden om de medewerkers door te kunnen betalen. Toch ontkomt KLM er hoogstwaarschijnlijk niet aan om de salarissen te matigen. De top, waaronder Pieter Elbers, heeft al toegezegd een deel van het vaste salaris in te leveren. Ook de bonussen en winstuitkering (als die er nog is dit jaar) staan op losse schroeven. De overheidssteun schrijft overigens ook voor dat er geen massale ontslagen mogen vallen. KLM moet dus zo veel mogelijk alle medewerkers aan het werk zien te houden, of in ieder geval uit te betalen.

KLM Crew en Pieter Elbers bij een nieuwe Boeing 787-10 Dreamliner (Bron: KLM)

Duurzaamheid

Bij de afgegeven garanties en leningen zal KLM zich aan een aantal voorwaarden moeten houden. Onder meer het Ministerie van Financiën is de exacte invulling hiervan nog aan het uitwerken. Duidelijk is dat de overheid bepaalde verwachtingen heeft van de duurzaamheidsambities van KLM. Zo moet er bijvoorbeeld gekeken worden naar geluidsoverlast door nachtvluchten, gebruik van biobrandstof en het verduurzamen van de vloot. Ook daar zal geld in geïnvesteerd moeten worden. Eerder startte de maatschappij al met het initiatief Fly Responsibly. Maar dat zal niet meer genoeg zijn. Wat er dan wel gedaan wordt is nog niet bekend.

Fly Responsibly is het het duurzaamheidsconcept van KLM. Met de staatssteun heeft de Nederlandse overheid onder andere als voorwaarde dat de airline met goede duurzaamheidsplannen komt. (Bron foto: KLM)

Boeing 747 en Airbus A380

Qua kostenbesparing moet er ook heel wat gebeuren. Alle airlines besparen momenteel in ieder geval op brandstof. Omdat de toestellen niet vliegen heb je dat natuurlijk niet nodig. De brandstofrekening is voor airlines een flinke kostenpost. Air France en KLM denken op deze post in ieder geval 300 miljoen euro te kunnen besparen.

Het vervroegd uitfaseren van verouderde toestellen kan ook veel geld opleveren. Zeker als het betreffende toestel qua capaciteit niet meer ingezet kan worden. Om die reden besloot KLM vroegtijd afscheid te nemen van bijvoorbeeld de Boeing 747 voor passagiersvluchten. De Boeing 747-combi wordt nu nog wel ingezet voor vrachtvluchten.

Boeing 747 van KLM die nu ingezet wordt als vrachttoestel (Bron: KLM)
Boeing 747 van KLM die nu ingezet wordt als vrachttoestel (Bron: KLM)

De Airbus A380 toestellen van Air France staan ook allemaal aan de grond. Dat de Franssen van de A380 af willen was al langer duidelijk, maar er is nog niet definitief besloten om dat nu eerder te doen. De A380s zijn nog wel iets jonger dan de B747s van KLM. Het is wel te verwachten dat Air France hierover snel een besluit zal nemen. Deze toestellen zullen de komende maanden waarschijnlijk nog niet ingezet worden. De vraag is of het dan rendabel is om de toestellen nog langer aan te houden.

Sowieso is het te verwachten dat de Boeing 747 en Airbus A380 bij veel airlines versneld de vloot zullen verlaten. Andere airlines maakten namelijk ook al vergelijkbare besluiten. Denk bijvoorbeeld aan Lufthansa die eerder stopt met een aantal Boeing 747, Airbus A340 en A380 vliegtuigen. Of beide toesteltypes het kind van de Coronarekening worden schreven we al eerder over in dit artikel.

Dankbaar

KLM laat in een verklaring weten dankbaar te zijn voor de steun die de Nederlandse overheid wil beiden. Het bedrijf stelt dat het geld verantwoordelijk en voor de langere termijn besteed zal worden. Pieter Elbers, President en CEO van KLM zei daarover het volgende:

Namens alle KLM-collega’s spreek ik mijn grote dank en waardering uit voor de uitgesproken en significante steun van de Nederlandse overheid. Ook in de toekomst willen de 30.000 KLM collega’s vol betrokkenheid de belangrijke rol voor de Nederlandse samenleving blijven vervullen voor de verbinding van Nederland met de wereld en de wereld met Nederland. De ministers onderstrepen de rol van KLM als grote werkgever en tevens het vitale belang van KLM voor de Nederlandse economie. KLM wil voorop blijven lopen met haar ambities en een voortrekkersrol hebben op het gebied van duurzaamheid. Air France en KLM gaan momenteel door een storm van ongekende omvang. De Nederlandse overheid levert een steun aan KLM die van net zo’n ongekende omvang is. Nederland mag rekenen op onze volledige inzet en op het waarmaken van het vertrouwen in ons bedrijf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *