Werkzaamheden Brussels Airport

Werkzaamheden Brussels Airport - Featured

Voor sommige links naar producten en partners op deze website krijgen wij een affiliate commissie.

Het is nog ver weg maar Brussels Airport plant van 26 juli tot 25 september 2016 werkzaamheden. De start- en landingsbaan 01/19 zal grondig worden gerenoveerd. De renovatie zal in verschillende fases gebeuren, waaronder ook ’s nachts om de impact op de omwonenden en de luchthaven activiteiten in de tijd te beperken. Het zal handig zijn om het ’s nachts te doen, maar ik neem aan dat het geluid van de werken te horen zal zijn door mensen die er dichtbij wonen. Ik spreek uit ervaring want heb jarenlang in het verlengde van de start- en landingsbaan gewoond. Het baangebruik zal tijdens deze werkzaamheden verschillen van het normale baangebruik.

Werkzaamheden Brussels Airport - Runways
Start- en landingsbaan 01/19 zal worden gerenoveerd

De start- en landingsbanen op Brussels Airport moeten om de 30 jaar grondig vernieuwd worden zodat alle vliegbewegingen veilig kunnen blijven verlopen. Vorige zomer is reeds de andere baan 07R/25L grondig vernieuwd, dit jaar wordt de dwarsbaan 01/19 onder handen genomen. De bovenste asfaltlagen zullen worden afgeschraapt en voorzien worden van een verse laag asfalt, de verharde bermen en afwatering systemen worden eveneens onder handen genomen, de riolering wordt vernieuwd en de lichtbakens krijgen allemaal energiezuinige LED-lampen.

Werkzaamheden Brussels Airport - Runway Lights

De werkzaamheden worden van 26 juli tot 25 september gepland omdat de zomermaanden de meest gunstige weersomstandigheden bieden en het risico op vertragingen op de werven kleiner is. Tijdens de eerste maand van de renovatie wordt 24 uur op 24 voortgewerkt, tijdens de tweede maand wordt enkel tussen 22 en 6 uur gewerkt. Evenwel kunnen er zich altijd onvoorziene technische of weersomstandigheden voordoen die de termijn van de werkzaamheden kunnen beïnvloeden.

Tijdens de werkzaamheden is baan 01/19 voor het grootste deel niet beschikbaar. Het baangebruik tijdens de renovatie zal dan ook op bepaalde momenten verschillen van het preferentiële baangebruik. De vliegroutes veranderen tijdens de werkzaamheden niet, de werken beïnvloeden enkel de frequentie van de routes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *